Registratieovereenkomst

Geen enkel forum ontkomt eraan: regels.

In principe is dit forum een vrije community: de leden bepalen hoe het zich ontwikkelt.
Daarom wil ik in principe zo weinig mogelijk regels opstellen, maar een paar wil ik er wel stellen.

1. Iedereen is gelijk. Beginners, oude rotten, mannen, vrouwen.

2. Behandel elkaar met respect. Wees het gerust oneens over bepaalde standpunten, discussieer op het scherpst van de snede maar beledig of discrimineer een ander niet. Beledigende of discriminerende leden zullen een passende straf krijgen in de vorm van een ban voor bepaalde of onbepaalde tijd.

3. Verwijzingen naar illegale software, handelingen of wat dan ook zal direct worden verwijderd.

4. Hou het netjes. Ik wil geen porno oid zien op dit forum. Smaak valt over te twisten, maar het eindoordeel zal bij mij liggen.

5. Probeer zoveel mogelijk on-topic te blijven, dit uit respect voor de topic-starter. Indien een discussie off-topic gaat kan ik of een moderator ertoe besluiten om de discussie te splitsen of te sluiten.

6. Indien een moderator een dicussie heeft gesloten of heeft verwijderd, is het niet toegestaan om hier opnieuw een discussie over te starten.

7. Het is niet toegestaan om op dit forum opzettelijk anderen in diskrediet te brengen door onwaarheden of onvolledige informatie te geven. Elke vorm van >>>smaad<<< en >>>laster<<< worden niet getolereerd! Zowel openlijk via het forum als via andere communicatie middelen verschaft via dit forum (bijv. persoonlijke berichten).

8. Klachten over forumleden behoren niet openlijk op het forumbesproken te worden. Deze behoren eerst persoonlijk opgelost te worden of anders dienen de moderators ingelicht te worden over vermeend wangedrag (dit kan via "meldt dit bericht aan de moderators").

9. Alle rechten voorbehouden aan Het Marantz Forum.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

10. Het hebben van meerdere accounts op het forum is niet toegestaan. Ook niet als je door een ban de toegang tot het forum ontzegd bent.

Discussie over regels is altijd mogelijk. Vindt je dat een regel te streng is, of misschien zelfs dat er regels bij moeten komen dan kun je mij altijd PM-en of eventueel hier een discussie starten.

Ondanks dat wij de nodige tijd steken in moderatie waar van toepassing, is het Marantz Forum op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitlatingen gedaan door leden.

Algemene bepalingen:
Begrijp wel dat het onmogelijk is voor de beheerders om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren, ze zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten zijn de verantwoordelijkheid van het lid dat ze heeft geplaatst, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie meteen te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen binnen een redelijke tijdspanne, als zij vinden dat verwijderen van een dergelijk bericht noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de afhankelijke websites, het bestuur en zijn helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade.
De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard op dit forum), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in met het feit dat je NOOIT een account van een ander zult gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een moeilijk te achterhalen wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

Nadat je jezelf hebt geregistreerd en bent ingelogd op dit forum, zul je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar van het forum of de staf als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder berichtgeving vooraf. Gepaste sancties kunnen volgen.

Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je ISP benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in geval van een ernstige inbreuk op deze overeenkomst.

Tevens zal de forumsoftware een cookie opslaan in de cache van je browser. Dit is een tekstbestand dat kleine stukjes informatie bevat (zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie van of naar je computer versturen.

Voor de rest: Enjoy yourself!

Privacyverklaring

Privacy is een groot goed!
Het Marantzforum zal nooit gegevens openbaar maken of delen, tenzij wij wettelijk worden gedwongen.
Je gegevens zullen niet commercieel ingezet worden etc.

Het forum gebruikt cookies. Deze worden enkel benut voor de werking van het forum zelf. Er zijn geen tracking cookies actief.